Рада молодих вчених ІХВС НАН України
  Львівські хімічні читання-2011
 
Міністерство освіти і науки України
 
Львівський національний університетімені Івана Франка
хімічний факультет
 
 
Тринадцята наукова конференція
“Львівські хімічні читання-2011”
 
Приурочена350-річчю
Львівського національного університету імені Івана Франка
 
Перше повідомлення
 
 
Шановні колеги
      Львівський національний університет імені Івана Франка запрошує Вас до участі у ХІІІ науковій конференції “Львівські хімічні читання – 2011”.
      Конференція відбудеться 29 травня – 1 червня 2011 р. на хімічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. 260-03-91,
website:http://www.franko.lviv.ua/faculty/Chem/ukr.htm
 
Тематика конференції
На конференції будуть представлені пленарні (30 хв.), усні (15 хв.) доповіді і стендові повідомлення з таких напрямків хімії:
v     Неорганічна хімія
v     Аналітична хімія
v     Органічна, біоорганічна та медична хімія
v     Фізична хімія
v     Хімія довкілля
v     Хімічна технологія
v     Наноструктуровані системи
 
      Тези доповідей, включених у програму конференції, будуть опубліковані у збірнику. За матеріалами конференції можна подати статті до журналів Вісник Львівського університету, серія хімічна (http://www.lnu.edu.ua/faculty/Chem/ukr.htm) та ChemistryofMetalsandAlloys (www.chemetal-journal.org/guidelines.htm). Статті, оформлені за правилами для авторів, потрібно подати в секретаріат конференції під час реєстрації.
 
    Авторам слід надіслати до 31 березня 2011 року:
1)     заявку-анкету (електронний варіант);
2)     тези (паперовий та електронний варіанти на е-mail конференції:
3)     реєстраційний внесок в сумі 150 грн. за одні тези (75 грн., для студентів)на адресу:
79005, м. Львів,
вул. Кирила і Мефодія, 6/8,
хімічний факультет
інж. Бодаковській Ю.В.
 
       Організаційний внесок частково покриває видатки на видання збірника тез, канцелярські та поштові витрати, каву в перервах, товариську вечерю.
      Уточнення щодо проведення конференції та програма будуть подані у наступному повідомленні.
 
ЗАЯВКА-АНКЕТА
учасника ХІІІ наукової конференції “Львівські хімічні читання – 2011”
 
Назва доповіді
_____________________________________________________________________________
Прізвище, ім’я та по батькові учасника
_____________________________________________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання, посада
_____________________________________________________________________________
Назва і адреса організації
_________________________________________________________________
Тел. (з кодом міста) ______________________
Факс ___________________________________
Е-mail: _________________________________
Секція ________________________________
Бажана форма участі (відмітити):
□     пленарний виступ;
□     усна доповідь;
□     стендове повідомлення.
 
 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
 
(Приклад)
 
Електрохімія органічних сполук
Іван Петренко, Петро Іваненко
Кафедра органічної хімії,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Кирила і Мефодія 6, 79005 Львів, Україна
e-mail: petrenko@franko.lviv.ua
 
Обсяг тез не більше 1 сторінки (формат паперу А 4). Редактор MicrosoftWord, шрифт TimesNewRoman, розмір 14 пт (включаючи рисунки), одинарний інтервал, поля 2,5 см. Назва доповіді ПРОПИСНИМИ літерами по середині рядка, нижче – прізвища та ініціали авторів. Прізвище доповідача підкреслити. Організація, адреса та e-mailкурсивом.
 
  Сегодня были уже 8 посетителей (79 хитов) здесь!  
 
=> Тебе нужна собственная страница в интернете? Тогда нажимай сюда! <=