Рада молодих вчених ІХВС НАН України
  Правила розрахунку балів
 
Додаток до Положення про Конкурс наукових досягнень молодих вчених ІХВС НАН України
 
Правила розрахунку балів
 
№ п/п   Показник                                                                                                            Бали
1.           Захист дисертації                                                                                             6
2.          Статті
2.1        Журнали з показником цитуємості (ImpactFactor, IF)                                  12
2.2        Закордонні журнали (загальні)                                                                       8
2.3        Вітчизняні журнали та журнали країн СНД                                                   6       
2.4        Збірники наукових праць                                                                                5
2.5        Інші (які не затверджені ВАК)                                                                         3
2.6        Направлені                                                                                                       1
3.           Патенти на винахід   
3.1        Закордонні                                                                                                        6
3.2        Вітчизняні та країн СНД                                                                                 4
3.3        Деклараційні                                                                                                    3
3.4        Патент на корисну модель                                                                           3
3.5        Заявка на патент                                                                                           1
4.           Тези доповідей  
4.1         Розширені                                                                                                       3
4.2         Звичайні                                                                                                          1
4.3        Направлені                                                                                                       -
5.           Конференції
5.1        Міжнародні                                                                                                      1,5
5.2        Вітчизняні                                                                                                        1
6.          Інше 
6.1       Премія Президента України, Кабінету Міністрів, аналогічні
             нагороди                                                                                                          1
6.2       Участь у наукових проектах                                                                        1
6.3       Стипендії                                                                                                         1
6.4       Гранти                                                                                                             1
6.5       Інші нагороди                                                                                                 1
- показник IF кожного журналу визначається щорічно аналітичною агенцією Thomson Reuters;

- направлені тези враховуються лише при однаковій кількості балів.

 


 
  Сегодня были уже 1 посетителей (7 хитов) здесь!  
 
=> Тебе нужна собственная страница в интернете? Тогда нажимай сюда! <=