Рада молодих вчених ІХВС НАН України
  Положення про Конкурс
 
 
Положення про Конкурс наукових досягнень молодих вчених ІХВС НАН України
 
1. Конкурс наукових досягнень молодих вчених ІХВС НАН України (далі Конкурс) проводиться щорічно у період з 01 по 30 листопада.
2. У Конкурсі беруть участь молоді вчені та спеціалісти ІХВС НАН України віком до 35 років.
3. Для участі у Конкурсі необхідно у вказаний строк подати до Ради молодих вчених ІХВС анкету з максимально повною інформацією про результати роботи за поточний рік. Анкета учасника обов’язково подається в електронному та роздрукованому (підписаному автором) вигляді, які повиннібути ідентичні за змістом.
4. Рада молодих вчених має право повернути анкети, не заповнені належним чином, автору на доопрацювання. При виникненні питань щодо оформлення анкет учасники Конкурсу мають право звернутися за консультацією до Ради молодих вчених Інституту.
5. За наявності поважних причин строк подання анкет, за умови звернення до Ради молодих вчених Інституту, може бути продовжено, але не більш ніж на 2 робочі дні.
6. За достовірність та повноту поданої інформації відповідає учасник Конкурсу, який подає особисту анкету для участі в Конкурсі.
7. При проведенні оцінювання анкет учасників Конкурсу Рада молодих вчених має право перевірити достовірність наданої інформації.
8. Оцінювання наукової діяльності проводиться виключно за представленими в анкеті даними.
9. Підрахунок балів за анкетами учасників проводиться незалежно двома членами Ради молодих вчених згідно з Додатком „Правила розрахунку балів”. При виникненні розбіжностей в отриманих результатах проводиться контрольний підрахунок.
10. Рада молодих вчених має право переглядати систему розрахунку балів, змінювати і доповнювати критерії (показники) оцінки та їх вартість (кількість балів). Будь-які зміни і доповнення можуть бути внесені виключно у позаконкурсний період (після оприлюднення результатів конкурсу поточного року і до оголошення початку конкурсу наступного року).
11. За результатами Конкурсу визначається трійка переможців, яким присуджується грошова винагорода. У випадку якщо жоден з аспірантів не увійшов до трійки переможців, учаснику-аспіранту, який набрав найбільшу кількість балів присуджується заохочувальна премія. Розмір винагороди за кожне призове місце і порядок її нарахування визначається наказом дирекції ІХВС.
12. Результати Конкурсу вносяться до протоколу засідання Ради молодих вчених і передаються до Комісії по роботі з молоддю ІХВС НАН України.
13. Остаточне затвердження результатів Конкурсу проводиться на найближчому засіданні Вченої Ради ІХВС НАН України після чого результати Конкурсу оприлюднюються.
 
 
  Сегодня были уже 1 посетителей (27 хитов) здесь!  
 
=> Тебе нужна собственная страница в интернете? Тогда нажимай сюда! <=